Algemene voorwaarden Webtopper

De algemene voorwaarden van Webtopper bestaan uit de ICT~Office voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840, met de volgende aanvullende modules: